Blog

Nova edició del cicle de diàlegs ciutadans “Intel·ligència Artificial, ètica i participació ciutadana”

Aquest cicle és un dels projectes de reflexió innovadors de la cinquena convocatòria del Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” i està organitzat pel Centre de Visió per Computador (UAB). Aquest projecte busca reflexionar sobre el futur que volem com a societat en relació a la tecnologia i la Intel·ligència Artificial.  El cicle, que enguany celebra la seva segona edició, es podrà seguir en streaming i estarà format per un conjunt de diverses activitats de ciència ciutadana que tindran lloc fins al mes de maig de 2021.

La Intel·ligència Artificial (IA) està cada vegada més present en la nostra vida quotidiana, canviant la realitat que ens envolta a una velocitat vertiginosa. És per tant necessari que la societat mediti sobre les seves implicacions i participi, mà a mà amb la comunitat científica, en la definició dels límits ètics que cal posar a l’avenç d’aquesta tecnologia. Amb aquest objectiu, el dia 11 de novembre a les 18 h s’inaugura, al Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”, la 2a edició del cicle “Intel·ligència Artificial, ètica i participació ciutadana”, un projecte de ciència ciutadana, organitzat pel Centre de Visió per Computador i la Fundació «La Caixa», que busca fer una reflexió sobre l’impacte que té la IA, tant present com futur, a les nostres vides. Es tracta d’un dels projectes innovadors seleccionats a la darrera convocatòria del Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”.

L’acte inaugural serà un debat en el que s’identificaran diferents reptes de futur de la IA en el marc de les ciutats intel·ligents i la ciutadania digital. Aquest debat, que es podrà seguir en streaming a través de les xarxes socials del Centre de Visió per Computador (CVC) (Facebook: https://www.facebook.com/computervisioncenter; Twitter: https://twitter.com/CVC_UAB i YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0lXa80PfTFug-E5mt6JrHg), estarà moderat per la periodista especialitzada en tecnologia Karma Peiró i tindrà com a ponents al Dr. Josep Lladós (CVC), la Dra. Laura Leal (Universitat Tècnica de Munich), la Dra. Carolina Pinart (Nestlé), el Sr. Daniel Marco (Generalitat de Catalunya) i el Dr. Albert Sabater (Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya de la Universitat de Girona).

El projecte neix amb la voluntat de desmentir alguns dels mites al voltant de la IA, sovint alimentats per la cultura popular, i donar una visió més real de la recerca i de les tecnologies existents. El seu principal objectiu és donar veu als participants per a reflexionar sobre com volem, com a societat, que sigui el futur i la regulació d’aquestes tecnologies per tal de garantir que els canvis es produeixin de forma ètica i sense diluir els valors i els drets fonamentals de la ciutadania pel camí.

Pel que fa a la resta del cicle, aquest s’estructura en cinc eixos temàtics d’actualitat:

  • Videovigilància i seguretat: El ciutadà davant dels seus drets digitals – Desembre 2020
  • Algorismes esbiaixats: Sense deixar ningú enrere – gener 2021
  • Industria intel·ligent i medi ambient: De cara a un futur sostenible – febrer 2021
  • Fake News i Deep Fakes: Sobrevivint a una realitat inventada – març 2021
  • Big data i IA: Són les meves dades el nou petroli? – abril 2021

La metodologia de les sessions de cadascun dels eixos consisteix en dues activitats. En primer lloc, un grup de treball format per ciutadans i agents del tercer sector en el que el que es donarà a conèixer, de la mà d’un expert en IA, quin és l’estat actual de la tecnologia de l’eix temàtic en qüestió i el potencial que té en un futur. D’aquesta manera, podran expressar les seves inquietuds, dubtes o pors que aquesta tecnologia els genera, així com els seus punts de vista pel que fa a la seva ètica i regulació. La segona activitat, consistirà en un debat d’experts procedents de diferents àmbits (acadèmica, administració pública, industria i societat civil) per donar resposta a les diferents qüestions i dubtes plantejats en el grup de treball.

Aquest projecte -que es desenvoluparà al Palau Macaya des de l’11 de novembre i fins el més d’abril del 2021- té la finalitat de fomentar la reflexió, el diàleg i la transformació social; reforçar el teixit associatiu i potenciar el paper del Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”, com a espai per a l’intercanvi d’idees.

No Comments
Post a Comment