Metodologia

Dins de cada eix s’articulen diferents tipus d’activitats. En ordre cronològic: Un seminari, després un focus group i, per finalitzar, una taula rodona. Aquestes activitats es repetiran per cada eix identificatiu (5 en total). Expliquem cada sessió a continuació:

A. Seminari

En primer lloc, un seminari obert en el qual Acadèmia i Indústria podran explicar el punt en el qual es troba la investigació en intel·ligència artificial i els usos d’ella que està fent l’empresa. Per tant, comptarem amb ponents de l’àmbit de la investigació en Intel·ligència Artificial (CRM, CVC i IIIA-CSIC) i d’empres que apliquen aquesta tecnologia.

Públic: obert a tot aquell que vulgui participar, així com les persones identificades que participaran posteriorment al focus group.

Objectiu: donar informació de l’estat de l’art de la investigació i l’aplicació que d’ella s’està fent a les empreses, per a després poder debatre, amb coneixement de causa, en els focus groups.

B. Focus group

Després del seminari, es configurarà el focus group, amb 10-15 persones identificades (que hauran estat des del principi del procés i que integraran a ciutadans però també a representants d’agents del tercer sector) i que treballaran, conjuntament amb un tècnic de participació ciutadana, per a debatre sobre el que han escoltat en el seminari i els dubtes i inquietuds que hagin pogut sorgir, treballant per identificar un llistat de punts sobre els quals es vulgui profunditzar i que donin peu a promoure una regulació sobre la matèria.

Públic: tancat, 15-20 persones prèviament identificades pel Comitè organitzador de les jornades com agents de canvi específics de diferents barris i associacions de la ciutat de Barcelona i que puguin ajudar a enriquir el debat, així com traslladar-lo posteriorment a les associacions veïnals o sectorials a les quals pertanyin.

Objectiu: identificar inseguretats, inquietuds i punts que necessitin ser regulats i valorats, tant per les empreses i l’acadèmia, com per l’administració pública. Després de cada focus group s’emetrà un document tècnic amb les qüestions recollides i es pujarà a una plataforma específicament dissenyada per aquestes jornades.

C. Taula rodona

Una vegada el focus group hagi elaborat un document tècnic amb les diferents qüestions a debatre, aquest document serà el full de ruta per moderar una taula rodona amb cinc representants:

Portaveu del focus group;

Acadèmic/a que tracti l’ètica dins d’aquest eix;

Investigador/a en intel·ligència artificial

Un representant de la indústria del sector

Professional de l’Administració pública relatiu a la temàtica tractada

Públic: obert, es pretén donar un gran protagonisme al públic, a més a més dels ponents, trobant-se també presents els diferents integrants dels focus group.

Objectiu: en aquesta taula rodona es debatran els punts sorgits dels focus group de cara a explicar si aquests temes ja estan sent tractats i com i, en cas de no ser contemplats, explorar com haurien d’abordar-se, donant als representants públics l’oportunitat d’explicar les seves idees i iniciatives en la regulació de la matèria.