El Projecte

El projecte

‘El futur que volem: Intel·ligència Artificial, ètica i participació ciutadana’ són unes jornades en les quals configurarem dos grups de treball i taules de discussió amb diferents agents (acadèmia, indústria, administració i ciutadania) al voltant de la Intel·ligència Artificial, ètica i participació ciutadana per a reflexionar sobre el futur pròxim i la seva evolució dins de diferents temàtiques.

El cicle s’estructura en cinc eixos dins dels quals es configuraran grups de treball formats per ciutadans, acadèmia, empreses i administració pública, de cara a:

  • Conèixer l’estat de l’art de les diferents tecnologies
  • Com l’estan aplicant les empreses
  • Quines inseguretats, pors i incògnites identifiquen els ciutadans i associacions del tercer sector quan es veuen exposats a aquesta informació
  • Com analitzar tot això per poder donar veu i espai al ciutadà i així, transmetre-ho als que tenen potestat de regular-ho: els professionals de l’Administració Pública.

Prenent com a base la declaració de Barcelona promoguda per l’IIIA-CSIC, la qual pretén buscar una regulació oberta i un correcte desenvolupament i ús de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit europeu, aquest cicle pretén articular grups de treball en els quals es vegin implicats els diferents actors involucrats (la quàdruple hèlix) i així aconseguir que la veu d’aquells més allunyats del món de la investigació i menys conscients del seu impacte (els ciutadans i, a la vegada, usuaris) sàpiguen en quin punt exacte es troba la investigació i l’ús d’aquesta investigació en Intel·ligència Artificial, i els mecanismes que té, o pot tenir, per exigir una regulació que els protegeixi i beneficiï com a ciutadans i usuaris.

Per això, en aquest cicle no només proposem debats, sinó grups de treball articulats al voltant de l’ètica i la participació ciutadana dins dels 5 eixos temàtics proposats.