Objectius

El projecte «Intel·ligència Artificial, Ètica i Participació Ciutadana» té com a finalitat reflexionar sobre una realitat que serà inevitable: la incorporació de la tecnologia intel·ligent en els diferents àmbits de les nostres vides, des de la nevera al cotxe, des de la forma en què ens relacionem fins a la forma com comprarem.

El projecte pretén donar una visió ajustada de la realitat de la investigació tècnica de cara a reflexionar de forma conjunta, com a societat, de com volem que siguin aquests canvis, de cara a no perdre els nostres valors i drets democràtics pel camí.